ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Importació
Ayudarte a traspasar fronteras
Importació de trameses postals amb mercaderies

Totes les trameses que entren per Correos a Espanya estan subjectes a control per part de la duana, sempre que continguin MERCADERIA. Al contrari, les trameses postals estan dispensades de control per part de la duana, sempre que continguin DOCUMENTS o es tracti de missatges personals i actuals remesos entre persones.

Si esteu esperant una tramesa internacional o d’algun territori especial, tingueu en compte que totes les mercaderies, fins i tot les comprades per Internet, poden estar subjectes a restriccions i al pagament d’imports duaners i de gestió per part de Correos en funció del contingut, el valor i altres criteris que la duana aplica a les trameses. Entre aquestes despeses destaquen les següents:

Despeses duaneres d’importació segons la legislació vigent:
- Pagament de drets aranzelaris (impost comunitari de la Unió Europea) en funció del contingut de la tramesa.
- Pagament d’impostos nacionals (IVA) o locals (IGIC, AIEM, IPSI) segons correspongui.
- Pagament d’impostos especials: tabac, alcohol…

• Despeses de Correos per gestió i tractament de les trameses:
- Tramitació del document únic administratiu (DUA) d’importació (tarifa DUA simplificat o tarifa DUA ordinari).
- Tarifa per presentació a la duana.
- Despeses derivades dels controls fronterers de seguretat, segons la naturalesa de la tramesa (sanitat, farmàcia, veterinària, fitosanitària, CITES, SOIVRE, etc.).
- Qualsevol altra despesa derivada de les gestions necessàries per a la gestió duanera de la tramesa.

- Despeses d’emmagatzematge.

• Per als objectes adquirits per Internet o en les trameses amb mercaderies és fonamental presentar la factura comercial o el justificant de pagament per Internet.

• És responsabilitat del destinatari conèixer les condicions d’importació de la seva tramesa (prohibicions, restriccions, limitacions, etc.) i informar-se sobre els documents que poden ser exigits a la seva arribada, com la factura comercial, el certificat d’origen, les llicències, les autoritzacions especials per a controls fronterers, etc.

• Correos posa a la vostra disposició un seguit de serveis que podeu contractar perquè sigui Correos qui efectuï els tràmits d’importació com a representant vostre davant la duana sense haver de desplaçar-vos del domicili.