ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Importació a Ceuta
Importar cabecera

Importació per procediment ordinari (DUA ordinari)

Independentment de l’origen de tramesa, s’aplicarà aquest procediment ordinari a trameses amb mercaderies dirigides a EMPRESES/PERSONES JURÍDIQUES, o a qualsevol tramesa que contingui mercaderia subjecta a CONTROLS FRONTERERS DE SEGURETAT o a trameses que Correos no pugui despatxar davant de la duana perquè HI MANCA LA FACTURA VÀLIDA (per exemple: falta el NIF de l’importador, el valor és igual a zero, etc.).

S’aplicarà procediment ordinari a les trameses amb mercaderies dirigides a EMPRESES/PERSONA JURÍDICA, o a aquelles trameses dirigides a particulars que continguin mercaderia subjecta a CONTROLS FRONTERERS DE SEGURETAT, o a aquelles trameses que no es puguin despatxar davant de la duana PERQUÈ HI MANCA LA FACTURA o perquè la factura conté un NIF ERRONI.

En aquest cas, rebràs un Aduana Aviso de llegada   PDF  (148 Kb) de Correos, en el qual se t’informarà dels passos que has de seguir per alliberar la tramesa i rebre-la al domicili una vegada realitzats tots els tràmits necessaris davant de la duana.

En aquests casos, podràs optar per qualsevol d’aquestes dues possibilitats per despatxar la tramesa davant de la duana.

1. Designar Correos com a representant Indirecte davant de l’Agència Tributària, seguint els passos següents des del teu domicili:

a) Emplenar i signar el Aduana Aviso de llegada   PDF  (148 Kb). Amb la indicació de les dades de contacte correctes (especialment, l’adreça electrònica per a més agilitat, el telèfon i el NIF). En el cas que l’importador sigui una empresa o persona jurídica, l’avís d’arribada haurà d’anar signat i, a més, amb SEGELL DE L’EMPRESA.

b) Adjuntar factura comercial o factura proforma.

c) Enviar la documentació a avisoscza.ceuta@correos.com o bé lliurar-la personalment a les nostres oficines postals de Ceuta.

Una vegada rebuda la documentació per Correos, es despatxarà la mercaderia davant de la duana. Correos et lliurarà la tramesa al domicili contra el pagament en el mateix acte de la tarifa de Correos per la gestió del DUA i, en cas d’estar acollits al sistema de pagament immediat, hauràs de pagar, a més, l’IPSI a la importació.

2. Podràs contractar els serveis d’un altre agent de duanes, o bé realitzar els tràmits duaners pel teu compte. 
Para que Correos pueda entregarle a Ud. el envío despachado deberá de facilitarle a Correos la siguiente documentación, según el caso: si Ud. ha decidido por AUTODESPACHARSE,  la documentación a facilitar a Correos será el modelo 090 sellado por la Consejería de Hacienda y además factura sellada ante la Aduana. Al contrari, si has optat per contractar un agent de duanes diferent de Correos, hauràs d’aportar el model 090 i el llevant de la duana.

Independentment d’això, la duana té potestat per retenir les trameses amb mercaderies i aplicar els controls que consideri necessaris en relació amb altres criteris diferents dels aquí indicats.