ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Importació a Ceuta
Importar cabecera

Importació per procediment simplificat (DUA simplificat)

S’aplicarà procediment simplificat a les trameses dirigides a un destinatari/importador PARTICULAR O PERSONA FÍSICA sempre que Correos disposi de la documentació (factura per triplicat amb NIF de l’importador) necessària per despatxar la tramesa davant de la duana i la tramesa no necessiti passar cap control fronterer de seguretat.

S’aplicarà aquest procediment simplificat a les trameses dirigides a un destinatari o importador PARTICULAR sempre que Correos disposi de la documentació (factura per triplicat que contingui el NIF de l’importador/destinatari) necessària per despatxar la tramesa davant de la duana i la tramesa no necessiti passar cap control fronterer de seguretat.

Correos s’encarregarà de realitzar la tramitació duanera, de manera que rebreu la tramesa directament al vostre domicili. En lliurar-vos la tramesa, haureu de pagar l’import corresponent a la tarifa per la tramitació del DUA, així com l’ IPSI si esteu acollit a la modalitat de pagament immediat. Al contrari, si esteu acollit a la modalitat de pagament diferit de l’IPSI, únicament haureu d’abonar a Correos la tarifa per la tramitació del DUA.
Una vegada despatxada la tramesa i un cop lliurada per Correos, se us facilitaran els documents següents. Model 090, exemplar 8 del DUA, llevant de la duana i document del lliurament de Correos.

Es recorda als remitents peninsulars que enviïn mercaderia a Ceuta que han d’adjuntar en un sobre tancat col·locat a la coberta de la tramesa una factura per  triplicat amb el NIF de l’importador/destinatari.
D’aquesta manera, s’evitarà el retard innecessari de la seva tramesa i s’agilitarà el procediment de lliurament.
En l’acte del lliurament, teniu dret a rebutjar la tramesa i realitzar els tràmits duaners bé amb els vostres propis mitjans, bé a través d’un agent de duanes.

Independentment d’això, la duana té potestat per inspeccionar i/o retenir d’ofici les trameses amb mercaderies i aplicar els controls que consideri necessaris en relació amb altres criteris diferents dels aquí indicats en qualsevol moment i quan consideri necessari.