Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Importación en Ceuta
Importar cabecera

Importación por Procedemento Simplificado (DUA Simplificado)

Aplicarase Procedemento Simplificado aos envíos dirixidos a un destinatario/importador PARTICULAR OU PERSOA FÍSICA sempre que Correos dispoña da documentación (factura por triplicado con NIF do importador) necesaria para despachar o envío ante a alfándega e o envío non necesite pasar ningún control fronteirizo de seguridade.

Aplicarase este Procedemento Simplificado aos envíos dirixidos a un destinatario ou importador PARTICULAR sempre que Correos dispoña da documentación (factura por triplicado que conteña o NIF do importador/destinatario) necesaria para despachar o envío ante a alfándega e o envío non necesite pasar ningún control fronteirizo de seguridade.

Correos encargarase de realizar a tramitación aduaneira e recibirás o envío directamente no teu domicilio. Á entrega do envío, deberás pagar o importe correspondente á tarifa pola tramitación do DUA, así como o IPSI se estás acollido á modalidade de pagamento inmediato. Pola contra, se estás acollido á modalidade de pagamento diferido do IPSI, unicamente terás que aboar a Correos a tarifa pola tramitación do DUA.
Unha vez despachado o envío e á súa entrega por Correos, facilitaránseche os seguintes documentos. Modelo 090, exemplar 8 do DUA, ‘levante’ da Alfándega e documento da entrega de Correos.

Recórdase aos remitentes peninsulares que envíen mercadorías a Ceuta que é necesario que acheguen nun sobre pechado colocado na cuberta do envío a factura por  triplicado co NIF do importador/destinatario.
Desta forma evitarase o atraso innecesario do envío e axilizarase o procedemento de entrega.
No acto da entrega, tes dereito a rexeitar o envío e a realizar os trámites aduaneiros ben cos teus propios medios, ben a través dun axente de alfándegas.

Independentemente do anterior, a alfándega ten potestade para inspeccionar e/ou reter de oficio os envíos con mercadorías e aplicar os controis que considere necesarios con relación a outros criterios diferentes aos aquí indicados en calquera momento e cando considere necesario.