Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Servizo de Rexistro Virtual Electrónico coa Administración (ORVE)

Servizo que permite aos cidadáns o rexistro e envío instantáneo de documentos dixitalizados ás administracións públicas do noso país.

Envío de documentos dixitalizables, con destino a calquera Administración Pública do Estado español, que estea adherida a este servizo.

 • Ámbito: Nacional.
 • Prazos: Inmediato.
 • Tarifa: Dende 3,21 € (IVE incluído).
Correos

Comercialízao

É o servizo da Administración que permite aos cidadáns o rexistro e envío instantáneo de documentos dixitalizados ás administracións públicas do noso país. 

Envío de documentos dixitalizables, con destino a calquera Administración Pública do Estado español, que estea adherida a este servizo. 

Os documentos son remitidos á administración de destino en formato electrónico, unha vez escaneados e debidamente cotexados polos empregados de Correos.

Características físicas:

O proceso de cotexo e validación realizados polo empregado que realiza o rexistro, e avalado pola sinatura electrónica a través da aplicación, ademais do uso do formato e estrutura de datos das normas técnicas aplicables (NTI SICRES 3.0 e derivadas) e a resolución mínima requirida de 200 dpi garanten a validez da dixitalización.

 

Características do Servizo ORVE (Oficina de Rexistro Virtual Electrónico): 

 • Acceso universal á Administración.
 • Relación de confianza.
 • Facilidade.
 • Seguridade.
 • Aforro de tempo.
 • Trazabilidade.
 • Valor engadido.

 

Operativa loxística:

Para enviar un documento a través deste servizo, o cidadán deberá acudir a unha Oficina de Correos co orixinal que desexa rexistrar e remitir a unha Administración Pública.

As oficinas de Correos serán meras transmisoras da documentación que presenten os cidadáns e empresas, polo que se limitan a deixar constancia da entrada destes na aplicación de rexistro e os remiten á Unidade da Administración competente, a través do servizo.

As oficinas de Correos non serán depositarias dos orixinais ou copias dos documentos presentados por un cidadán, por cuestións de seguridade e en cumprimento da LOPD.

O proceso de Rexistro Electrónico consta de 7 pasos:

1. Preparación: Nesta parte do proceso, verifícase que o formato no que se presenta a documentación fai viable o seu escaneo (encadernacións, clips, grampas, deterioración, etc.). Requiriranse as seguintes condicións para permitir o acceso ao servizo:

 • Documentos en formato A4, ao descuberto e con bordos lisos.
 • Os empregados de Correos non realizarán fotocopias de documentos de tamaño maior do A4 nin de calquera outro elemento que poida poñer en risco a veracidade do documento orixinal.
 • Non se admitirán documentos electrónicos.
 • Nas Oficinas de Correos non se manipulará ningún tipo de encadernación para deixar as follas soltas.
 • Non se dixitalizará ningún documento que, pola súa natureza ou estado, poida poñer en risco o propio documento no momento da dixitalización (papel cebola, cartón,...).
 • Nas Oficinas de Correos, todo documento presentado polos cidadáns será considerado como orixinal.
 • Os empregados das Oficinas non terán obriga de saber cando un documento está exento de dixitalización por natureza xurídica ou calquera outra.

2. Manipulación: Neste paso compróbase se o cidadán desexa acompañar documentación física ao rexistro electrónico, así como outros elementos non escaneables (CD, fitas, disquetes, etc.). En caso de que haxa elementos deste tipo, ofrecerase a posibilidade de remitir esta documentación ou obxectos físicos mediante o envío adxunto dunha carta certificada, á que se aplicarán as tarifas establecidas para ese produto. Adicionalmente e como valor engadido ao servizo, incorporarase o código CD de Correos no apartado comentarios do anexo do ficheiro adxunto en "Servizo de Rexistro Virtual Electrónico coa Administración (ORVE)" para que a administración de destino poida trazar o estado do devandito certificado.

3. Dixitalización: Unha vez preparado o documento que se vai rexistrar, procederase á súa dixitalización mediante os escáneres dispoñibles na oficina.

4. Cotexo: Unha vez dixitalizado o documento, revisarase o contido de todas as páxinas, para garantir a súa calidade, que sexan lexibles e que se corresponden fidedignamente cos orixinais presentados.

5. Cobramento: Procederase a realizar a facturación ao cidadán a través da aplicación de admisión de Correos, utilizando os conceptos e tarifas definidos para tal efecto.

6. Rexistro: Unha vez cotexado o documento accederase ao Portal "Rexistro Electrónico para as Administracións Públicas" do MINHAP, onde se rexistrará a documentación dixitalizada achegada polo cliente, no que se introducirán tanto os datos do cidadán ou empresa que rexistra, como os datos do organismo destinatario. O cliente deberá indicar o código DIR-3 da  Unidade Tramitadora destinataria, en caso de que non o coñeza Correos tratará de facer a identificación exacta desta no seu motor de busca. Se non se atopase a denominación exacta Correos poderá remitilo igualmente á Unidade Superior de tramitación dentro da Administración con igual validez Xurídica.

O rexistro será asinado electronicamente por Correos, dando así garantía ao proceso de admisión do Rexistro.

7. Emisión de resgardo: Como proba do rexistro realizado, o cliente recibirá un resgardo oficial "Servizo de Rexistro Virtual Electrónico coa Administración (ORVE)" como certificación do rexistro realizado.

Consulta todas as nosas tarifas vixentes.