Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Paq Premium Internacional

Ideal para:

Urgente Paquetería Internacional

Entrega garantida dos teus envíos internacionais máis urxentes.

Servizo de entrega internacional urxente de Paquetería, a domicilio e baixo sinatura. Dispón dunha ampla cobertura e unhas garantías excepcionais.

  • Ámbito: Internacional.
  • Dimensións: Longo + alto + ancho = 200 cm. O lado de maior lonxitude non poderá superar os 105 cm.
  • Peso: Máximo 30 kg.
  • Prazos: Segundo destino.*
Correos

Comercialízao

Servizo Premium de paquetería internacional para particulares, autónomos e empresas.
 
Entrega urxente, a domicilio e baixo sinatura.
 
Dispón dunha ampla cobertura mundial grazas á rede EMS.
Antigo EMS Postal Exprés Internacional.

Características físicas:

Dimensións máximas:

- Sobre/Caixa: Longo + alto + ancho = 200 cm. O lado de maior lonxitude non poderá superar os 105 cm.

- Rolo/tubo: Longo = 100 cm. Diámetro = 15 cm.

Dimensións mínimas:

- Sobre/Caixa: 14 x 9 cm.

- Rolo/tubo: O lado máis longo medirá como mínimo 10 cm.

Ademais, a lonxitude máis o dobre do diámetro debe ser polo menos de 17 cm.

Os envíos con dimensións inferiores ás mínimas deberán levar unha etiqueta de 10 x 7 cm na que figuren o enderezo e o franqueo.

Aos envíos voluminosos aplicaráselles o criterio peso/volume (167 quilogramos/metro cúbico), segundo a seguinte fórmula: Longo x ancho x alto (en centímetros) / 6.000.

Peso:

Peso real máximo ata 30 kg (segundo país de destino).

 

Enviar Online:

Aforra tempo na oficina e prepara os envíos dende o ordenador en só catro pasos:

1. Describe os teus envíos.

2. Dá de alta o conxunto de destinatarios aos que queres facer chegar os paquetes e indica se desexas incluír algún servizo engadido.

3. Paga directamente o envío a través de Internet mediante tarxeta bancaria ou PayPal ou indica se desexas pagalo nunha oficina de Correos. Tamén podes aboalo mediante un contrato con Correos ou enviando o paquete nun sobre prepagado. Imprime as etiquetas que identifican os paquetes e a súa relación, necesarios para o seu depósito na oficina.

4. Funcionamento do Servizo O servizo Identificación permite, de forma gratuíta, a enumeración e identificación dos paquetes que compoñen unha relación de envíos e dos seus respectivos destinatarios. Se desexas realizar a alta dunha relación de envíos, diríxete a alta de relacións.

En caso de teres calquera dúbida acerca do funcionamento deste servizo, ponte en contacto cos Servizos Comerciais de Correos.

 

Prazos de entrega:

 

1) - Os prazos de entrega calculáronse en días laborables tanto no país de orixe como de destino.

2) - Os prazos de entrega enténdense dende a oficina de admisión en España a grandes núcleos urbanos do país de destino. O tempo de tránsito ao resto do territorio pode incrementarse en 1 ou 2 días adicionais.

3) – Descontaranse dos prazos de entrega o tempo que os envíos se atrasen por causa de forza maior: inclemencias meteorolóxicas que afecten os medios de transporte e/ou distribución, folgas ou conflitos colectivos etc.

4) - O tempo de permanencia dos envíos na aduana de orixe e/ou destino tampouco se contabiliza, á hora de calcular os tempos de tránsito, de aí a importancia de consignar todos os datos na documentación postal e de forma clara, así como achegar os documentos necesarios que axilizan os trámites aduaneiros (factura comercial, factura pro forma, etc).

5) - Se o envío vai dirixido a un apartado postal ou lista de correos, o tempo de tránsito pode aumentar e este se entende dende a admisión do envío ata o depósito do envío, ou o aviso correspondente, no apartado postal de destino.

6) - O prazo de entrega para envíos con prerexistro online compútase dende a admisión definitiva do envío na oficina de Correos en España ata a súa entrega en destino.

7) - Complete os datos do documento de admisión en español e/ou inglés. Se consigna os datos nunha lingua do país de destino (que non sexa español ou inglés), inclúa unha tradución ao español e/ou inglés. Non é recomendable completar os documentos exclusivamente na lingua do país de destino, especialmente se esta se escribe en caracteres cirílicos, árabes ou chineses, e pode supoñer atrasos na entrega do envío.

8) - Se o envío se admite despois das 17.00, o tempo de tránsito empezará a contar a partir do día seguinte ao da admisión.

 

Garantías:

Por perda dun envío: devolución da tarifa aboada máis 52,98 €

Por deterioración dun envío: indemnización máxima de 52,98 € segundo o valor da deterioración do envío.

Por demora imputable a Correos: por atraso dun envío de acordo cos prazos de entrega garantidos segundo o seu destino, devolución da tarifa aboada.

Máis información nas Condicións dos servizos paquetería internacional.

 

Se es empresa e queres que che fagamos unha oferta personalizada, solicita información.
Paq Premium Internacional
Tamén che pode interesar...