ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Paq Premium Internacional

Ideal per a:

Urgente Paquetería Internacional

Lliurament garantit de les trameses internacionals més urgents.

Servei de lliurament internacional urgent de paqueteria, a domicili i sota signatura. Disposa d'una àmplia cobertura i unes garanties excepcionals.

  • Àmbit: (Internacional). Destinos que admitan el servicio.
  • Dimensions: Llarg + alt + ample = 200 cm El costat de més longitud no podrà ultrapassar els 105 cm.
  • Pes: Màxim 30 kg.
  • Terminis: Segons destinació
Correus

Lo comercializa

Servei Premium de paqueteria internacional per a particulars, autònoms i empreses.
 
Lliurament urgent a domicili i sota signatura.
 
Disposa d’una àmplia cobertura mundial gràcies a la xarxa EMS. 

Característiques físiques:

Dimensions màximes:

- Sobre/caixa: Llarg + alt + ample = 200 cm El costat de més longitud no podrà ultrapassar els 105 cm.

- Rotlle/tub: Llarg = 100 cm Diàmetre = 15 cm

Dimensions mínimes:

- Sobre/caixa: 14 x 9 cm

- Rotlle/tub: El costat més llarg ha de mesurar com a mínim 10 cm.

A més, la longitud més el doble del diàmetre ha de ser almenys de 17 cm.

Les trameses amb dimensions inferiors a les mínimes hauran de portar una etiqueta de 10 x 7 cm on figurin l’adreça i el franqueig.

A les trameses voluminoses se’ls aplicarà el criteri pes/volum (167 quilograms/metre cúbic), segons la fórmula següent: Llarg x ample x alt (en centímetres) / 6.000.

Pes:

Pes real màxim fins a 30 kg (segons país de destinació).

Terminis de lliurament:

1) Els terminis de lliurament s'han calculat en dies feiners tant al país d'origen com al de destinació.

2) Els terminis de lliurament s'entenen des de l'oficina d'admissió a Espanya a grans nuclis urbans del país de destinació. El temps de trànsit a la resta del territori es pot veure incrementat en 1 o 2 dies addicionals.

3) Es descomptarà dels terminis de lliurament el temps que les trameses es retardin a causa de força major: inclemències meteorològiques que afectin els mitjans de transport i/o distribució, vagues o conflictes col·lectius, etc.

4) El temps de permanència de les trameses a la duana d'origen i/o destinació tampoc no es comptabilitza a l'hora de calcular els temps de trànsit, per això és important consignar totes les dades en la documentació postal i de manera clara, així com aportar els documents necessaris que agiliten els tràmits duaners (factura comercial, factura proforma, etc.).

5) Si la tramesa va adreçada a un apartat postal o llista de correus, el temps de trànsit es pot veure incrementat i aquest s'entén des de l'admissió de la tramesa fins al dipòsit de la tramesa, o l'avís corresponent, a l'apartat postal de destinació.

6) El termini de lliurament per a trameses amb preregistre online es computa des de l'admissió definitiva de la tramesa a l'oficina de Correos a Espanya fins al lliurament a la destinació.

7) Empleneu les dades del document d'admissió en espanyol i/o anglès. Si consigneu les dades en una llengua del país de destinació (que no sigui l’espanyol o l’anglès), incloeu-hi una traducció a l'espanyol i/o a l'anglès. Emplenar els documents exclusivament en la llengua del país de destinació no és recomanable, especialment si aquesta s’escriu en caràcters ciríl·lics, àrabs o xinesos, i pot suposar retards en el lliurament de la tramesa.

8) Si la tramesa s’admet després de les 17.00, el temps de trànsit començarà a comptar a partir de l’endemà al de l’admissió.

Garanties:

Per pèrdua d’una tramesa: devolució de la tarifa abonada més 52,98 €.

Per deteriorament d'una tramesa: indemnització màxima de 52,98 € segons el valor del deteriorament de la tramesa.

Per demora imputable a Correos: per retard d’una tramesa d’acord amb els terminis de lliurament garantits segons la seva destinació, devolució de la tarifa abonada (aplicable a trameses de l’antic EMS Postal Exprés Internacional i a les trameses de Paq Premium Internacional admeses des del 3/7/2018).

Més informació, a les Condicions dels serveis de paqueteria internacional.

Pots consultar les tarifes generals vigents o fer la consulta en aquest calculador de tarifes:
Seleccione producto


Indicat per als enviaments urgents de documents i paqueteria a altres països.Característiques del producte

Pes (gr.)
 Introdueixi el pes del seu enviament.

Llarg (cm.)
Ample (cm.)
Alt (cm.)
 Als enviaments voluminosos se'ls aplicarà el criteri pes/volum segons la fórmula: llarg x ample x alt (en centímetres) / 6.000.
Origen
 Seleccioni l'origen del seu enviament.
Destinació
 Seleccioni la destinació del seu enviament.
Serveis addicionals

Assegurança (fins a un màxim de 3000 € per tramesa)
Segur opcional addicional independent de la cobertura bàsica garantida per a aquest tipus d'enviaments. Indique el valor pel qual desitja assegurar l'enviament (fins a un màxim de 3.000 €).
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación terceros paises
Exportación: Envíos de Península o Baleares a terceros paises
Càlcul de la tarifa

Origen d'admissió 
Quantitat