Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Burofax Premium

Non dispoñible

Ideal para:

Urgente Nacional&Internacional Certificado

Envíe os seus Burofaxes de forma urxente e con entrega baixo sinatura.

Este servizo utilízase para enviar de xeito urxente e seguro documentos relevantes que poidan requirir unha proba fronte a terceiros (entrega baixo sinatura).

  • Ámbito: Nacional (España y Androrra) e Internacional.
  • Prazos: 24 horas (agás sábados, domingos e festivos).
  • Tarifa: Consulte cos Servizos Comerciais de Correos.
Correos

Comercialízao

Con motivo das medidas extraordinarias de adaptación en Correos do RD 463/2020 a entrega dos Burofax realizaranse recollendo os datos do destinatario pero sen recoller a súa sinatura.

Este servizo utilízase para enviar de maneira urxente e segura documentos que requiran dunha entrega fidedigna, que serve de proba con validez legal  fronte a terceiros, polo que sempre se entrega baixo sinatura do destinatario. Pódese acceder a este servizo acudindo a calquera oficina de Correos.

Dende Oficinas de Correos ás doutra Administración ou a usuarios privados doutros países que dispoñan de terminais fax.

- Zona A: Europa, Turquía, Alxeria, Libia, Marrocos e Tunes.

- Zona B: Resto de países. (Consultar en oficina os países que o admiten).

Operativa loxística:

Pódese enviar un Burofax dende calquera oficina de Correos, acudindo co documento que se desexa enviar a través deste servizo.

A entrega realízase:

  • No domicilio do destinatario.
  • En oficinas de Correos.
  • Apartado de Correos.

 

Garantías:

Por demora imputable a Correos, devólvese a tarifa correspondente ao Burofax sen incluír os valores engadidos.

 

Prazos de entrega:

A entrega realizarase o mesmo día (para envíos admitidos antes das 13:00 e destinados a localidades con Unidades de Repartición Especial) e á mañá do día hábil seguinte (para o resto de envíos. Quedan excluídos no cómputo os sábados, domingos e festivos).

Se es empresa e queres que che fagamos unha oferta personalizada, solicita información.

Burofax Premium
Tamén che pode interesar...