Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Burofax Premium Online

Ideal para:

Online Certificado Urgente

Envíe os seus Burofaxes a través de Internet de forma urxente e con entrega baixo sinatura.

Este servizo utilízase para enviar de xeito urxente e seguro documentos relevantes que poidan requirir unha proba fronte a terceiros (entrega baixo sinatura). Ademais, é moi cómoda, xa que se realiza vía Internet.

  • Ámbito: España y Andorra.
  • Prazos: 24 horas. (Agás sábado, domingos e festivos).
Correos

Comercialízao

Con motivo das medidas extraordinarias de adaptación en Correos do RD 463/2020 a entrega dos Burofax realizaranse recollendo os datos do destinatario pero sen recoller a súa sinatura.

Este servizo utilízase para enviar de maneira urxente e segura documentos que requiran dunha entrega fidedigna, que serve de proba con validez legal fronte a terceiros, polo que sempre se entrega baixo sinatura do destinatario. Pódese acceder a este servizo dende esta mesma páxina en "Enviar Burofax Online".

Dende Oficinas de Correos ás doutra Administración ou a usuarios privados doutros países que dispoñan de terminais fax.

- Zona A: Europa, Turquía, Alxeria, Libia, Marrocos e Tunes.

- Zona B: Resto de países. (Consultar en oficina os países que o admiten).

Operativa loxística:

Pódese enviar un Burofax dende esta páxina web en "Enviar Burofax Online":

  • Seleccione o documento que desexa enviar en formato PDF.
  • O seu documento só pode ter fontes válidas ou incrustadas.
  • Seleccione os destinatarios dos seus Burofaxes e os valores engadidos que desexe contratar para cada un.
  • Pague con tarxeta de crédito, PayPal ou, se dispón de contrato, con cargo a este.

A entrega realízase:

  • No domicilio do destinatario.
  • En oficinas de Correos.
  • Apartado de Correos.

 

Garantías: Por demora imputable a Correos, devólvese a tarifa correspondente ao Burofax sen incluír os valores engadidos.

 

Prazos de entrega: A entrega realizarase o mesmo día (para envíos admitidos antes das 13:00 e destinados a localidades con Unidades de Repartición Especial) e á mañá do día hábil seguinte (para o resto de envíos. Quedan excluídos no cómputo os sábados, domingos e festivos).

Área de descargas

Se es empresa e queres que che fagamos unha oferta personalizada, solicita información.
Burofax Premium Online
Tamén che pode interesar...