Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Carta Ordinaria

Ideal para:

Carta Ordinaria Nacional Carta Ordinaria Internacional Ordinario

A todos os destinos.

Envíe documentos, facturas, informes, etc. en sobre pechado ao domicilio do destinatario, para depositar na súa caixa de correo. A calquera destino coa máxima fiabilidade.

 • Ámbito: Nacional (España e Andorra) e Internacional.
 • Peso: Ata 2 kg.
 • Prazos: De 2 a 4 días hábiles.
Correos

Comercialízao

Envío de documentos, facturas, informes, etc. en sobre pechado ao domicilio do destinatario, para depositar na súa caixa de correo. A todos os destinos nacionais e internacionais, coa máxima fiabilidade.

-Zona 1: Europa (incluída Groenlandia).

-Zona 2: Resto de países.

Características físicas:

Dimensións máximas:

 • Sobre ou caixa: Longo + alto + ancho = 90 cm, sen que a maior dimensión exceda de 60 cm.
 • Rolo/tubo: Longo + dúas veces o diámetro = 104 cm, sen que a maior dimensión exceda de 90 cm.

Dimensións mínimas:

 • Sobre ou caixa: 14 x 9 cm.
 • Rolo/tubo: Longo + dúas veces o diámetro = 17 cm, sen que a maior dimensión sexa inferior a 10 cm.

Os envíos con dimensións inferiores ás mínimas deberán levar unha etiqueta anexa de 10 x 7 cm. na que figuren o enderezo e o franqueo.

Peso: A Carta admite un peso que non poderá ser superior aos 2 kg.

 

Correspondencia normalizada:

A normalización presenta numerosas vantaxes tanto para Correos coma para o cliente. Os envíos normalizados permiten ser manipulados automaticamente, o cal redunda nun menor custo para Correos; Este custo ten un reflexo na tarifa aplicada aos envíos do cliente, que se verá reducida por este feito. Para que a correspondencia sexa considerada normalizada, debe reunir unha serie de requisitos:

 • Formato rectangular. En sobre ou en forma de tarxeta,
 • Cor do sobre: branco ou cores claras (agás azul).
 • Formato de letra: altura dos caracteres entre 2 e 8 mm – evitar superposición ou contacto entre caracteres – fonte de tipos comerciais en uso, evitando fontes artísticas, cursiva, subliñados e espesores moi finos ou moi grosos – impresión en negro ou cor escura, evitando tintas fluorescentes,
 • Dimensións: Formato sobre ou tarxeta: comprendidas entre as mínimas de 14 x 9 cm e as máximas de 23,5 x 12 cm. Espesor máximo 5 mm.
 • Peso máximo unitario: 20 g.

 

Acondicionamento:

O cliente pode utilizar sobres e embalaxes que permitan garantir a integridade do contido. Neste sentido, Correos ofrécelle unha ampla gama de modelos de embalaxes adaptados ás súas necesidades: sobres, caixas, prepagados, etc. Unha vez pechado o envío, os datos do remitente e destinatario deben ir en lugar visible sobre a embalaxe. As cartas con contido comercial destinadas a Andorra, Canarias, Ceuta e Melilla levarán o impreso DA 1 completado.

 

Prazos de entrega: 

-Nacional: Entrega do 93% dos envíos en 3 días hábiles en todo o territorio nacional.

-Internacional: Segundo país.

Si eres empresa y quieres que te hagamos una oferta personalizada, solicita información.

Carta Ordinaria
Tamén che pode interesar...