Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Notificacións administrativas

Non dispoñible

Ideal para:

Certificado Nacional Urgente

Con constancia legal, é un servizo destinado exclusivamente para organismos públicos.

Envíos certificados procedentes de organismos públicos (con entrega baixo sinatura) que inclúe a proba de entrega física ou electrónica e dous intentos de entrega a domicilio, segundo requirimento legal.

 • Ámbito: Nacional (España y Andorra).
 • Peso: Ata 2 kg.
 • Prazos: D+3 no 93 % dos envíos en todo o territorio nacional.
 • Tarifa: Consultar cos Servizos Comerciais de Correos.
Correos

Comercialízao

Produto indicado exclusivamente para organismos públicos, entidades administrativas e xudiciais que necesiten ter constancia de que se realizou a entrega das súas comunicacións de carácter legal. Son envíos certificados (entrega baixo sinatura) e inclúen ata dous intentos de entrega en domicilio. Se o primeiro se realizou antes das 15.00 horas, o segundo será sempre despois desa hora, con polo menos 3 horas de diferenza co primeiro (e viceversa). O segundo intento será dentro dos tres días seguintes ao primeiro. Desta forma, cumpren os requisitos que esixe a Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas (en vigor dende o 2 de outubro de 2016), que inclúe os servizos engadidos de proba de entrega como garantía de recepción, mediante aviso de recibo ou proba de entrega electrónica e xestión de entrega de notificacións.

Este produto obriga á contratación dun dos seguintes servizos: Aviso de recibo, Xestión de entrega de Notificacións, PEE (Proba de Entrega Electrónica) ou Retorno de Información.

Entrega, en todo o territorio nacional, do 93% dos envíos en 3 días hábiles.

Para envíos depositados antes das 16:00 horas en oficinas con quenda de tarde ou 14:30 horas en oficinas con horario só de mañá.

En casos de envíos masivos, os compromisos de prazos fixaranse de acordo co cliente.

Características físicas:

 - Peso / Medidas: Ata 2 Kg

- Dimensións máximas:

 • Sobre ou caixa: Longo + Alto + Ancho = 90 cm, sen que a maior dimensión exceda de 60 cm.
 • Rolo/tubo: Longo + 2 veces o diámetro = 104 cm, sen que a maior dimensión exceda de 90 cm.

- Dimensións mínimas:

 • Sobre ou caixa: 14 x 9 cm.
 • Rolo/tubo: Longo + dúas veces o diámetro = 17 cm, sen que a maior dimensión sexa inferior a 10 cm.

Os envíos con dimensións inferiores ás mínimas deberán levar unha etiqueta anexa de 10 x 7 cm na que figuren o enderezo e o franqueo.

Operativa loxística.

Acondicionamento: No anverso do envío debe figurar unha etiqueta que identifique o produto «Notificación» e, debaixo dela en caracteres de menor tamaño, o acto ao que se refira (citación, requirimento, resolución...) e a indicación «Expediente núm...» ou calquera outra expresión que identifique o acto para notificar. Cada envío irá identificado cunha etiqueta adhesiva que inclúe un código de barras.

Admisión: As canles de admisión destes envíos son:

 • Oficinas de Correos.
 • Mediante ficheiro electrónico.

Entrega dos envíos: A característica fundamental, que identifica aos envíos como certificados, respecto á entrega, consiste en que esta sempre se realiza baixo sinatura do destinatario ou persoa autorizada, xa teña lugar no domicilio do destinatario ou en Oficina de Correos.

As particularidades na entrega das notificacións obedecen ás esixencias da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, por canto se refire ás comunicacións da Administración cos particulares ou interesados. Son:

 • Por unha banda, a esixencia de que os envíos inclúan o aviso de recibo ou PEE, para cumprir co requisito da constancia fidedigna da súa recepción,
 • e, por outra, que inclúan un segundo intento de entrega a domicilio en hora distinta ao primeiro, no caso de que o primeiro resulte fallado. Unha vez realizados os dous intentos sen éxito, Correos deberá depositar en lista as notificacións, durante o prazo establecido, 7 días naturais; para iso, procederase a deixar ao destinatario aviso de chegada na correspondente cuadrícula domiciliaria, debendo constar neste a oficina, prazo de permanencia da notificación na Oficina e as circunstancias expresadas relativas ao segundo intento de entrega. O devandito aviso depositarase na caixa de correo do domicilio do destinatario.

Non procederá un segundo intento de entrega cando a notificación sexa refusada ou rexeitada polo interesado ou o seu representante, teña un enderezo incorrecto, destinatario descoñecido ou falecido ou haxa causas de análoga natureza que faga obxectivamente improcedente o segundo intento de entrega.

O empregado do operador postal sempre deberá facer constar a súa sinatura e número de identificación no aviso de recibo que, se é o caso, acompañe á notificación e no aviso de chegada, se este procede.

Todas as notificacións dispoñen gratuitamente de control e seguimento sobre a entrega na páxina www.correos.es.

 

Se es empresa e queres que che fagamos unha oferta personalizada, solicita información.

Notificacións administrativas
Tamén che pode interesar...