Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Seguros para paquetería nacional

  •  Nacional
  •  Internacional

Asegure documentos ou mercadorías nos seus envíos.

Modalidades de seguro:

 

  • Seguro Estándar: Todos aqueles produtos que dispoñan deste, levarán incorporado un seguro que dea cobertura a potenciais incidencias como: extravíos, roubos en repartición, mercadoría danada ou potenciais faltas de contido. Facturarase un importe pactado en función dos quilos taxados. Os envíos circularán cunha única cobertura de seguro e non son acumulables. Este seguro é:  
  1. Renunciable en contrato. (Ha de ser expresada a devandita renuncia á hora da sinatura do acordo).
  2. Pactable mediante descontos.
  3. A devindicación da prima de seguro reflíctese de forma explícita na factura. Este seguro implica unha indemnización máxima de 15 €/kg. Ata un máximo de 500 € por envío. Se o valor da mercadoría é menor, indemnizarase por esta cantidade.

 

  • Seguro LCTTM: No caso de que o cliente renuncie expresamente ao Seguro Estándar, os seus envíos circularían baixo este seguro. O seguro LCTTM implica unha indemnización de 1/3 do IPREM = 5,98 €/kg, se o valor da mercadoría é menor, indemnizarase por esta cantidade.

  • Valor Declarado de Paquetaría: Servizo Adicional aplicable envío a envío que se calcula como unha porcentaxe do valor da mercadoría. O Valor Declarado de Paquetaría  implica unha indemnización máxima de 6.000 € segundo a cantidade asegurada.

  • Indemnización Pactada: Prima fixa por cada envío depositado, co custo incluído no envío.