ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Retorno de Información

 •  Nacional
 •  Internacional

Rebeu informació sobre les vostres trameses

Per a clients amb contracte.

Els productes de cartes certificades, notificacions, Paq 72 i Paq 48 es poden complementar amb els serveis addicionals de:

 • Retorno de Información: permet el seguiment telemàtic per part del client dels processos de distribució i lliurament de les trameses. La informació que es facilita es refereix a l'últim estat conegut i registrat de les trameses: admès, lliurat i/o tornat; i a altres dades relatives al receptor: la data i l'hora de lliurament o no-lliurament o circumstàncies del lliurament o la devolució que afectin la tramesa.

 • Control de qualitat en el retorn d'informació: una vegada transcorreguts 40 dies naturals des de la data de dipòsit d'una remesa de trameses, Correos durà a terme un procés informàtic per detectar les possibles trameses que no tinguin informat el resultat i sol·licitarà a les seves oficines de distribució la informació necessària per enregistrar la resposta corresponent.

El retorn d'informació es pot fer:

 • A través de la pàgina web de Correos:

  Localitzador de trameses a la pàgina web de Correos. Els nostres clients poden fer el seguiment de les seves trameses a través del localitzador de trameses, que es troba disponible a la pàgina web de Correos (www.correos.es).

  La consulta es pot fer d'aquesta manera:

  • Consulta individual: el client únicament haurà d'introduir el codi de barres adscrit a la tramesa en l'admissió i obtindrem la informació de l'estat de manera immediata.

  • Consultes massives (fins a 10 trameses): Si el client vol consultar a la pàgina Webmás d'una tramesa (fins a un màxim de 10), ha d'introduir els codis corresponents al localitzador i rebrà la informació sol·licitada per correu electrònic a través d'un fitxer de text.

 • A través d'intercanvi de fitxers:

  A fi de facilitar la programació de les remeses massives de trameses, la seva presentació en el moment de l'admissió, millorar les condicions de lliurament i disposar d'informació electrònica de retorn mitjançant intercanvi de fitxers, Correos ofereix als seus clients la possibilitat de contractar el Sistema d'Informació i Control de Trameses Registrades (SICER) a través de la qual podrà accedir en temps real a la informació sobre remeses, trameses registrades dipositades en les nostres unitats d'admissió i l'estat d'aquestes.

La plataforma tecnològica SICER permetrà:

 • Intercanvi d'informació entre els nostres clients i Correos de manera fluida, a través de la tramesa de fitxers en format TXT.

 • La informació generada pels nostres clients la podrà rebre Correos sense necessitat de previ avís, atès que els procediments de recepció automàtics de Correos permeten carregar-los en el sistema des del mateix moment en què arriba la informació.

 • Si la informació enviada pel client a través dels fitxers conté errors, Correos tornarà un fitxer informant-los de les trameses carregades amb error i els motius que han originat aquest rebuig.

 • Amb la informació carregada correctament, Correos tornarà al client els fitxers amb l'estat de les seves trameses de manera diària, setmanal, quinzenal... d'acord amb l'opció que estableixi.

Correos garanteix la seguretat i la confidencialitat de la informació mitjançant els sistemes de control d'accessos i seguretat (FTP o altres d'acordats amb les necessitats del client).

 Operativa logística

 COMUNICACIÓ DE RECEPCIÓ I EMISSIÓ DE FITXERS

El procés de comunicació entre Correos i els seus clients es fa mitjançant un canal segur de comunicació a través dels sistemes següents:
 • EDITRAN:

  EDITRAN és un dels sistemes de transmissió de fitxers en empreses i institucions públiques més estesos al món per la seva fiabilitat.

  L'intercanvi d'informació a través d'EDITRAN es caracteritza per:

  • Permet confidencialitat i integritat de les dades.

  • Seguretat en la transmissió de la informació.

  • Immediatesa en la disponibilitat de la informació.

  L'intercanvi d'informació amb les administracions públiques es podrà fer a través de la xarxa SARA-MAP (Ministeri d'Administracions Públiques).

  Les alternatives que presenta EDITRAN són els següents:

  • Intercanvi de comunicació utilitzant EDITRAN IP, per rebre i/o enviar fitxers voluminosos o gran multitud de fitxers.

  • Intercanvi de comunicació utilitzant EDITRANX 25 per rebre i/o enviar fitxers petits (<100 kB) o pocs fitxers en la mateixa connexió.

 • Sistema SFTP:

  De la mateixa manera que l'intercanvi d'informació a través d'EDITRAN, l'intercanvi d'informació a través dels sistemes SFTP es caracteritza per la confidencialitat i la integritat de les dades i per la seguretat en la transmissió de la informació.

  Per a la connexió a través de sistemes SFTP, Correos proporcionarà la informació següent:

  • Nom DNS del servidor de Correos que proporciona el servei

  • Número de port utilitzat pel servei FTP segur

  • Nom d'usuari del servei

  El procés d'intercanvi d'informació a través d'EDITRAN o per sistemes SFTP es faria d'aquesta manera:

  • El client generaria un fitxer amb la relació de les trameses que dipositarà.

  • El client transmet el fitxer a través del canal acordat:

   • EDITRAN

   • SFTP

  • Correos valida el fitxer rebut

  • Després de la validació, Correos enviaria al client un fitxer amb la informació següent:

   • Entrades admeses

   • Entrades rebutjades per Correos

 • Correos validaria la relació de trameses correctes.

 • Correos tornaria al client els fitxers amb l'actualització dels seus estats, en la periodicitat acordada.