Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Retorno de información

 •  Nacional
 •  Internacional

Reciba información sobre os seus envíos

Para clientes con contrato.

Os produtos de cartas certificadas, notificacións, Paq 72 e Paq 48 pódense complementar cos servizos adicionais de:

 • Retorno de información: permite o seguimento telemático por parte do cliente dos procesos de distribución e entrega dos seus envíos. A información que se facilita refírese ao último estado coñecido e rexistrado dos envíos: admitido, entregado e/ou devolto; e a outros datos relativos ao receptor: a data e hora de entrega ou non entrega, ou circunstancias da entrega ou devolución que afecten o envío.

 • Control de Calidade no Retorno de Información: unha vez transcorridos 40 días naturais dende a data de depósito dunha remesa de envíos, Correos realizará un proceso informático para detectar os posibles envíos que non informaran o resultado e solicitará ás súas oficinas de distribución a información necesaria para proceder á gravación da resposta correspondente.

O retorno de información pódese realizar:

 • A través da páxina web de Correos:

  Localizador de envíos na páxina web de Correos. Os nosos Clientes poden realizar o seguimento dos seus envíos a través do Localizador de Envíos que se encontra dispoñible na páxina web de Correos (www.correos.es).

  A consulta pode realizarse da seguinte forma:

  • Consulta individual: o Cliente unicamente terá que introducir o código de barras adscrito ao envío na admisión e obteremos a información do estado de xeito inmediato.

  • Consultas masivas (ata 10 envíos): Se o Cliente desexa consultar na páxina web máis dun envío (ata un máximo de 10), introducirá os códigos correspondentes no localizador e recibirá a información solicitada por correo electrónico a través dun ficheiro de texto.

 • A través de intercambio de ficheiros:

  Co fin de facilitar a programación das remesas masivas de envíos, a presentación destes no momento da súa admisión, mellorar as condicións de entrega e dispoñer de información electrónica de retorno mediante intercambio de ficheiros, Correos ofrece aos seus Clientes a posibilidade de contratar o Sistema de Información e Control de Envíos Rexistrados (SICER) a través do cal poderá acceder en tempo real á información sobre remesas, envíos rexistrados depositados nas nosas unidades de admisión e o seu estado.

A plataforma tecnolóxica SICER permitirá:

 • Intercambio de información entre os nosos Clientes e Correos de xeito fluído, a través do envío de ficheiros en formato TXT.

 • A información xerada polos nosos Clientes poderá ser recibida por Correos sen necesidade de aviso previo, debido a que os procedementos de recepción automáticos de Correos permiten cargalos no sistema dende o mesmo momento en que chega a información.

 • Se a información enviada polo Cliente a través dos ficheiros contivese erros, Correos devolverá un ficheiro que informa dos envíos cargados con erro e os motivos que orixinaron o devandito rexeitamento.

 • Coa información cargada correctamente, Correos devolverá ao Cliente os ficheiros co estado dos seus envíos de forma diaria, semanal, quincenal... de acordo á opción que el estableza.

Correos garante a seguridade e confidencialidade da información mediante os sistemas de control de accesos e seguridade (FTP ou outros acordados coas necesidades do Cliente).

 Operativa loxística

 COMUNICACIÓN DE RECEPCIÓN E EMISIÓN DE FICHEIROS

O proceso de comunicación entre Correos e os seus Clientes realízase mediante unha canle segura de comunicación a través dos seguintes sistemas:
 • EDITRAN:

  EDITRAN é un dos sistemas de transmisión de ficheiros en empresas e institucións públicas máis estendidos no mundo pola súa fiabilidade.

  O intercambio de información a través de EDITRAN caracterízase por:

  • Permite confidencialidade e integridade dos datos.

  • Seguridade na transmisión da información.

  • Inmediatez na dispoñibilidade da información.

  O intercambio de información coas administracións públicas poderase realizar a través da rede SARA-MAP (Ministerio de Administracións Públicas).

  As alternativas que presenta EDITRAN son as seguintes:

  • Intercambio de comunicación utilizando EDITRAN IP, para recibir e/ou enviar ficheiros voluminosos ou gran multitude de ficheiros.

  • Intercambio de comunicación utilizando EDITRANX 25 para recibir e/ou enviar ficheiros pequenos (<100 kB) ou poucos ficheiros na mesma conexión.

 • Sistema SFTP:

  Ao igual que o intercambio de información a través de EDITRAN, o intercambio de información a través dos Sistemas SFTP caracterízase pola confidencialidade e integridade dos datos e pola seguridade na transmisión da información.

  Para a conexión a través de sistemas SFTP, Correos proporcionará a seguinte información:

  • Nome DNS do servidor de Correos que proporciona o servizo

  • Número de porto utilizado polo servizo FTP seguro

  • Nome de usuario do servizo

  O proceso de intercambio de información a través de EDITRAN ou por sistemas SFTP faríase do seguinte xeito:

  • O Cliente xera un ficheiro coa relación dos envíos que vai depositar.

  • O Cliente transmite o ficheiro a través da canle acordada:

   • EDITRAN

   • SFTP

  • Correos valida o ficheiro recibido

  • Tras a validación, Correos envía ao Cliente un ficheiro coa seguinte información:

   • Entradas admitidas

   • Entradas rexeitadas por Correos

 • Correos valida a relación de envíos correctos.

 • Correos devolve ao Cliente os ficheiros coa actualización dos seus estados, na periodicidade acordada.