ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Digitalización de documentos

  •  Nacional
  •  Internacional

Correos està en disposició de digitalitzar els justificants de recepció de les trameses lliurades i no lliurades.

Amb aquest servei, també podrà comprovar que ha enviat resposta per a totes les imatges i, si escau, farà l'enregistrament corresponent.

En fer la digitalització, Correos associarà a cada document el número de caixa i un número seqüencial per a la seva localització posterior. Aquesta tasca la facilitarà el codi de barres que incorporen els justificants de totes les notificacions

Com a millora a la digitalització, Correos ofereix als seus clients la possibilitat de lliurar les imatges escanejades, signades electrònicament amb un certificat digital i amb segell de temps.

Control de Qualitat en Digitalització:

Una vegada transcorreguts 60 dies naturals des de la data de dipòsit d'una remesa de trameses, Correos farà un procés informàtic per detectar totes les trameses per a les quals no hi hagi imatge escanejada. Per a aquestes trameses emetrà una certificació substitutòria amb les dades següents:

• Resultat obtingut per l'intent de lliurament de la tramesa (categories: lliurat, adreça incorrecta, mort, rebutjat, lliurat a la llista o dipositat a la bústia).

• Dades de la persona a la qual es va lliurar la tramesa, relació amb el destinatari, data i hora de l'intent o intents de lliurament, identitat i signatura del treballador de Correos i segell del'oficina corresponent.

• En cas que per a una tramesa no hi hagi resposta ni tampoc imatge, no es gravarà com a resposta el resultat "Extraviado" i es digitalitzarà una certificació acreditativa d'aquest fet, que anirà signada pel responsable corresponent.