Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Dixitalización de documentos

  •  Nacional
  •  Internacional

Correos está en disposición de dixitalizar os xustificantes de recepción dos envíos entregados e non entregados.

Con este servizo, tamén poderá comprobar que enviou resposta para todas as imaxes e, no seu caso, procederá á gravación correspondente.

Ao facer a dixitalización, Correos asociará a cada documento o número de caixa e un número secuencial para a súa localización posterior. Esta tarefa virá facilitada polo código de barras que incorporan os xustificantes de todas as notificacións

Como mellora á dixitalización, Correos ofrece aos seus clientes a posibilidade de entregar as imaxes escaneadas, asinadas electronicamente cun certificado dixital e con selo de tempo.

Control de Calidade en Dixitalización:

Unha vez transcorridos 60 días naturais dende a data de depósito dunha remesa de envíos, Correos fará un proceso informático para detectar todos os envíos para os que non haxa imaxe escaneada. Para estes, emitirá unha certificación substitutiva cos seguintes datos:

. Resultado obtido polo intento de entrega do envío (categorías: entregado, enderezo incorrecto, falecido, rexeitado, entregado en lista ou depositado na caixa de correo).

. Datos da persoa á que lle foi entregado o envío, relación co destinatario, data e hora do intento ou intentos de entrega, identidade e sinatura do traballador de Correos e selo d a oficina correspondente.

. No caso de que para un envío non haxa resposta nin tampouco imaxe, gravarase como resposta o resultado "Extraviado" e dixitalizarase unha certificación acreditativa deste feito, que irá asinada polo responsable correspondente.